Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENULUI DE CREARE A MUZICII ÎN ARTA LĂUTĂREASCĂ
ARTICOL

CONTRIBUŢII LA STUDIUL FENOMENULUI DE CREARE A MUZICII ÎN ARTA LĂUTĂREASCĂ

THE PHENOMENON OF MUSIC CREATION IN THE LAUTAR’S ART

DIANA BUNEA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul tratează aspecte legate de creaţia muzicală în arta lăutărească. Autorul prezintă câteva precizări terminologice, analizează şi ierarhizează treptele procesului de creare a muzicii de către lăutari. Acest proces, bazat pe legităţile funcţionării folclorului, se bazează pe conexiunile dintre tradiţie, creaţie, improvizaţie, artă interpretativă, stil/manieră de interpretare. Personalitatea artistică a lăutarului a întrunit în mod organic multiple calităţi, între care, cele de interpret şi compozitor sunt inseparabile.
Cuvinte-cheie: lăutar, creaţie, artă interpretativă, tradiţie, improvizaţie.

The article refers to creation aspects within the lautari phenomenon. The author specificates some terminological and notional aspects, analyzes and ranks the stages of the process of music creation by the lautars. This process, based entirely on the laws of folklore‟s functioning, is situated on the
concepts and connections between tradition – creation – improvising – performing art – performing style.
Keywords: lautar, creation, performing art, tradition, improvisation.