Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
ASPECTE INTERPRETATIVE ALE RONDOULUI PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE S. BUZ ILĂ
ARTICOL

ASPECTE INTERPRETATIVE ALE RONDOULUI PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE S. BUZ ILĂ

ASPECTS OF THE PERFORMING RONDO FOR VIOLIN AND PIANO BY S. BUZILA

OLGA VLAICU,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

The article analyzes the Rondo for violin and piano, the third part of the sonata for violin and piano, one of the most important works of composer S. Buzila. A great importance is attached to the problem of introduction of national folklore motives in the context of the work. The author also highlights the aspects of performing interpretation of the Rondo. This creation is presented in the article as a characteristic artistic creation of the Moldovan musical culture of the nineteen seventies.