Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2010

REVISTA
Nr. 1/2 (10/11), 2010
Cuprins
REFLECŢII PRIVIND PREDAREA TEMEI DOINA ÎN CADRUL CURSULUI ISTORIA ARTEI INTERPRETATIVE POPULARE VOCALE
ARTICOL

REFLECŢII PRIVIND PREDAREA TEMEI DOINA ÎN CADRUL CURSULU I ISTORIA ARTEI INTERPRETATIVE POPULARE VOCALE

REFLECTIONS ON TEACHING THE THEME DOINA IN THE COURSE OF THE HISTORY OF FOLK VOCAL PERFORMING ART

SVETLANA BADRAJAN,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ANGELA ROJNOVEANU,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

In the process of teaching the theme Doina in the course of the History of folk vocal performing art it is important to emphasize some of the fundamental refferences: the structural particularities of Doina, the performing specific features, the aspects of stage performing. All these works taken toghether and the forms present the syncretic act of artistic performance.