STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (31), 2017

REVISTA
Nr. 2 (31), 2017
Cuprins
VALORIFICAREA TENDINŢELOR (POST)AVANGARDISTE ÎN RESPIRAŢIA FLORILOR DE IULIAN GOGU
ARTICOL

VALORIFICAREA TENDINŢELOR (POST)AVANGARDISTE ÎN RESPIRAŢIA FLORILOR DE IULIAN GOGU

VALORISATION TENDENCIES (POST)AVANGARDE IN RESPIRATION OF FLOWERS BY IULIAN GOGU

VALERIA BARBAS,
doctor în studiul artelor și culturologie,
Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Științe a Moldovei

CZU 785.75(478)

„Respiraţia florilor”, semnată de Iulian Gogu, este o creație reprezentativă pentru anii ’90, un exemplu de modernizare a creației camerale din Republica Moldova, sub aspectele componistic și interpretativ, ce reflectă procesul de asimilare şi valorificare a practicilor sonore vest-europene: a experimentelor avangardiste, a noilor concepţii estetice, de materie muzicală, şi a limbajului contemporan muzical – însuşirea noilor tendinţe şi tehnici componistice de scriitură, a graficii muzicale și a diverselor experimentări timbrale instrumentale.
Cuvinte-cheie: Iulian Gogu, Respirația florilor, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, postavangardă

„Respiration of flowers”, signed by Iulian Gogu, is a representative creation of the ‘90s, an example of the modernization of chamber music in the Republic of Moldova, in terms of the compositional and interpretative aspects, which reflects the process of assimilation and valorisation of West European sound practices: avant-garde experiments, new aesthetics of musical material and contemporary musical language – acquiring new tendencies and compositional techniques, musical graphics, and various instrumental timbre experimentations.
Keywords: Iulian Gogu, Respiration of flowers, International Festival New Music Days, (post)avant-garde