STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (32), 2018

REVISTA
Nr. 1 (32), 2018
Cuprins
ISIDOR BURDIN ŞI SERGHEI LUNCHEVICI: LEGĂTURI ARTISTICE
ARTICOL

ISIDOR BURDIN ŞI SERGHEI LUNCHEVICI: LEGĂTURI ARTISTICE

ISIDOR BURDIN AND SERGHEI LUNCHEVICI: ARTISTIC LINKS

ZINAIDA BRÎNZILĂ-COŞLEŢ,
lector universitar, doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice


CZU 780.8:780.614.332.071.2(478)
784.4:781.632
În articolul dat sunt analizate pentru prima dată legăturile artistice dintre două personalităţi legendare ale culturii muzicale autohtone, care au avut o fructuoasă colaborare în cea de-a doua jumătate a secolului XX. Este vorba despre Serghei Lunchevici (1934-1995) — violonist, pedagog, prim-dirijor şi conducător artistic al Orchestrei de muzică populară Fluieraş, şi despre Isidor Burdin (1914-1999) — violonist, dirijor, promotor fidel al folclorului basarabean.
Cuvinte-cheie: Serghei Lunchevici, Isidor Burdin, vioară, dirijor, Orchestra de muzică populară Fluieraş, folclor, folclor basarabean
In this article, for the first time, are analyzed the artistic ties of two legendary personalities of indigenous musical culture, that had a fruitful collaboration in the second half of the 20th century. It is about Serghei Lunchevici (1934-1995) — violinist, pedagogue, first conductor and artistic director of the folk music orchestra Fluieraş and Isidor Burdin (1914-1999) — violinist, conductor, faithful promoter of Bassarabian folklore.
Keywords: Serghei Lunchevici, Isidor Burdin, violin, conductor, orchestra,little flute, folklore, Bassarabian folklore