Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2009

REVISTA
Nr. 1/2 (8/9), 2009
Cuprins
ВЕХИ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВЯЧЕСЛАВА АКСЕНОВА
ARTICOL

ВЕХИ ТВОРЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВЯЧЕСЛАВА АКСЕНОВА

REPERE MAJORE ÎN EVOLUŢIA DE CREAŢIE A LUI VEACESLAV AXIONOV

THE MILESTONES IN THE CREATIVE EVOLUTION OF VYACHESLAV AXIONOV

NADEJDA AXIONOVA,
lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Autorul articolului relevă etape majore ale vieţii şi activităţii de creaţie a artistului Veaceslav Axionov, actor şi regizor al Teatrului Dramatic rus, activitatea căruia a jucat un rol important în evoluţia artei teatrale de la mijlocul secolului XX.

The author of the article reveals the major milestones of the life and creative activity of Vyacheslav N. Axionov, actor and director of the Russian Drama Theatre, whose work played an important part in Moldavian art of the mid-twentieth century.