STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
THE INFLUENCE OF INTERPRETATIVE ART ON THE FORMATION OF THE STUDENTS` AESTHETIC VIEWS
ARTICOL

The article deals with the formation of aesthetic views in the education system from ancient times in a short excursion to the XIX century, up to that period in the history of art, when the attitude to the art of the past changed from the idea of progress to the position of a historical approach. There has existed special impact on the education system such as the peculiarities of the revival of the musical heritage of the past in the twentieth century in the USSR, the opening of the Organ Hall in Chisinau, performing activities, the significant role of L.I. Roizman in training specialists-organists, the theoretical basis and their spreading in the minds of students.
Keywords: music, historicism, organ, harpsichord, performance, Organ Hall, master, students, science, education

În articolul ce urmează sunt examinate, într-o mică digresiune, chestiuni referitoare la formarea orientărilor estetice în procesul de instruire, începând din perioada antică până în sec. XIX, și anume – până în perioada dezvoltării artistice, când are loc modificarea atitudinii față de arta trecutului de la ideea progresului spre poziția tratării istorice. O influență deosebită asupra dezvoltării sistemului de învățământ au avut: particularitățile renașterii moștenirii culturale din trecutul sec. XX în fosta URSS, inaugurarea Sălii cu Orgă din Chișinău, activitatea interpretativă și rolul semnificativ al lui L.I. Roizman în pregătirea specialiștilor organiști, baza teoretică și răspândirea lor în mentalitatea elevilor.
Cuvinte-cheie: muzică, istorism, organ, clavecin, interpretare, Sala cu Orgă, maestru, elev, știință, educație