STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
OPTIMIZAREA MĂIESTRIEI VOCALIŞTILOR PRIN TRAININGUL MINTAL ŞI PREGĂTIREA FIZICĂ PROFESIONAL-APLICATIVĂ
ARTICOL

Unul dintre elementele fundamentale care stau la baza prestației reușite a vocalistului este starea optimă de pregătire care, la rândul său, este axată pe următorii parametri esențiali: cunoștințe legate de arta vocală, pregătirea fizică profesional-aplicativă, emoțională și mintală.
Se consideră că structurile creierului uman lucrează în paralel, prin intermediul reţelelor neuronale, chiar dacă o parte din regiunile creierului efectuează anumite funcții specializate. Astfel, trainingul mintal realizat prin meditație sau practicare mindfulness-ului contribuie la modificarea activității anumitor zone ale creierului și poate avea efecte benefice asupra depășirii stresului, emoțiilor și, în general, pentru îmbunătățirea reușitei. În speță, metoda trainingului mintal și pregătirea fizică profesional-aplicativă se consideră de o importanță majoră și inovațională.
Cuvinte-cheie: vocalist(ști)/cântăreț(i), pregătire fizică profesional-aplicativă (PFPA), postură, training mintal (TM), creier uman, psihic, mindfulness, studiu, studenți

One of the basic elements underlying a successful performance of a vocalist is the optimal state of training which, in its turn, is centred on the following main parameters: knowledge related to vocal art, physical, emotional and mental professional applied training.
It is believed that the human brain structures work in parallel through neural networks, even if a part of the brain regions performs certain specialized functions, so mental training such as meditation or practicing mindfulness alter certain areas of the brain, and can have beneficial effects in overcoming stress, emotions, and generally improving performance. Thus, the methodology of mental training is considered to be of major and innovative importance in this context.
Keywords: vocalist, professional applied physical training (PAPT), posture, mental training (MT), human brain, psychic, mindfulness, study, student