STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
PARTICULARITĂȚILE PREDĂRII DISCIPLINEI DANS SPORTIV LA STUDENȚII COREGRAFI
ARTICOL

Educația pedagogică constă în pregătirea profesorilor moderni, înalt calificați de dans sportiv care sunt capabili să desfășoare în mod eficient activități didactice în instituțiile de învățământ. Articolul se referă la unele aspecte ale sistemului educațional și la caracteristicile predării dansului sportiv la studenții de la departamentul Artă coregrafică și performanță motrică
la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Actualitatea acestei probleme se datorează cererii ridicate de specialiști cu înaltă calificare în domeniul dansului sportiv.
Cuvinte-cheie: dans sportiv, particularităţile predării, specialist, competențe, cunoştinţe, tehnici şi metode

Pedagogical education consists in the preparation of highly professional modern teachers of sports ballroom dancing, who are able to effectively carry out teaching activities in educational institutions. The article touches upon some aspects of the educational system and the specific features of teaching sports dance to students from the Department of Choreography at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. The urgency of this problem is due to the high demand of highly qualified specialists in the field of sports ballroom dancing.
Keywords: sports dance, specific features of training, specialist, competences, knowledge, techniques and methods