STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
CONSERVAREA PANOULUI DIN MOZAIC „ARTA (ATRIBUTELE ARTEI)” REALIZAT DE MIHAI BUREA
ARTICOL

În articolul de față ne-am propus să punem în discuție problema păstrării unei opere de artă monumentală și anume, a panoului din mozaic Arta (Atributele artei), realizat de Mihai Burea (1972), pe fațada clădirii din strada Kiev, nr.7, Chișinău (fostul Palat de Cultură al Sindicatelor, sectorul Râșcani).
Scopul cercetării este studiul de demontare, păstrare și conservare a panoului din mozaic, aflat în patrimoniul național. Această descriere a procesului de demontare și păstrare/conservare a panoului mozaical, va servi drept exemplu practic și ghid metodic pentru studierea tehnicii și tehnologiei mozaicului.
Cuvinte-cheie: panou din mozaic, demontare, tehnică, conservare, operă de artă monumentală

In this paper we propose discussing the issue of preserving the monumental artwork, namely the Arta mosaic panel (Art attributes), made by Mihai Burea (1972), on the facade of building No.7, from Kiev Street, Chisinau (the former Trade Union Palace, Râşcani district).
The purpose of the research is the study of dismantling, preserving / conserving the mosaic panel in the national patrimony.
This description of the process of dismantling and preserving / conserving the mosaic panel will serve as a practical example and methodical guide for studying mosaic techniques and technology.
Keywords: mosaic panel, disassembly, technical, conservation, monumental artwork