STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (34), 2019

REVISTA
Nr. 1 (34), 2019
Cuprins
CONCERTUL Nr.1 PENTRU CORN ȘI ORCHESTRĂ DE OLEG NEGRUȚA: PARTICULARITĂȚI COMPOZIȚIONALE
ARTICOL

Concertul nr.1 pentru corn și orchestră de Oleg Negruța este primul concert dedicat acestui instrument în creația autohtonă. Concertul respectă structura clasică tradițională din trei mișcări contrastante (Allegro moderato – Andante tranquillo – Allegro con brio), prima fiind scrisă în formă clasică de sonată cu expoziție dublă. Cea de-a doua mișcare reprezintă o formă tripartită simplă și este mai este cunoscută ca o miniatură separată pentru corn și pian. Partea a treia, Finalul, este un Rondo clasic alcătuit din cinci secțiuni cu introducere și codă. Compozitorul pune în valoare calitățile timbrale și posibilitățile tehnice ale cornului, acest fapt fiind subliniat și în cadențele originale cu caracter doinit și stil improvizatoric. Scopul articolului de față este studierea particularităţilor stilistice şi de gen precum și unele ascpecte compoziționale.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruţa, concert, corn, orchestră

Concerto No.1 for horn and orchestra by Oleg Negruța is the first concerto dedicated to this instrument in the national composition repertoire. The concerto follows the classical structure with three contrasting movements (Allegro moderato – Andante tranquillo – Allegro con brio), the first of which is written in sonata form with double exposition. The second movement represents a simple tripartite form and is better known as a separate miniature for horn and piano. The third, final part, is a classic Rondo, consisting of five sections with introduction and coda. The composer highlights the sound qualities and technical possibilities of the horn, which is also emphasized in the original cadenzas with a doina character and improvisational style. The purpose of this article is the study of the stylistic and genre particularities of the Concerto, along with some composition aspects.
Keywords: Oleg Negruța, concerto, horn, orchestra

Cuvinte-cheie