STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (35), 2019

REVISTA
Nr. 2 (35), 2019
Cuprins
PROBLEMELE SINCRONIZĂRII REALITĂȚII CU EXPRESIA EI ARTISTICĂ PE ECRAN
ARTICOL

În sec. XVIII a apărut termenul de Potemkiniadă (de origine rusă – потёмкинские деревни), prin care se face referire la o metodă de falsificare a realității prin înfrumusețare, care provine de la numele lui Grigori Potemkin, general-feldmareșal rus, demnitar al statului și favorit al țarinei Ecaterina a II-a a Rusiei. În istoria cinematografiei basarabene întâlnim frecvent asemenea „fenomen” ca, de exemplu, în perioada socialistă, când toate filmele turnate la „Moldova-Film” trebuiau să
corespundă unei singure ideologii: se făcea așa-zisa „lakirovkă” – realitatea propriu-zisă era ascunsă sau modificată pe ecran.
Tot ce se arăta și se dădea drept a fi real în filmele din această perioadă erau imagini împodobite cu oameni frumoși și harnici, sate curate, câmpuri bogate cu mulți muncitori etc. În filmul „Între Minciună și Adevăr” (filmul de master al studentului Ion Usatâi) se vorbește detaliat despre această perioadă.
Cuvinte-cheie: film istorico-biografic, limbaj poetic, limbaj cinematografic, docuficțiune, pluriperspectivism, Moldova-Film, estetica imaginii cinematografice

The term Potemkiniadada (from Russian – потёмкинские деревни), appeared in the 18th century, it refers to a method of falsifying reality through beautifying, which comes from the name of Grigori Potemkin, Russian General, state dignitary and favorite of Catherine II of Russia. In the history of Bessarabian cinema we frequently encounter such a „phenomenon“, as in the socialist period, when all the films made at the ” Moldova Film” had to correspond to a single ideology: the so-called „lakirovka“ – the actual reality was hidden or modified on the screen. All that was shown and found to be real in the films of this period were images adorned with beautiful and hardworking people, clean villages, rich fields with many workers etc. In the film „Between Lying and Truth“ ( master’s film of the student Ion Usatâi) we talk in detail about this period.
Keywords: historical-biographical film, poetic language, cinematic language, docufiction, pluriperspectivism, Moldova-Film, aesthetics of the cinematographic image