STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ASPECTE STILISTICE ȘI STRUCTURALE ALE CONCERTULUI NR.2 PENTRU CORN ȘI ORCHESTRĂ DE OLEG NEGRUȚA
ARTICOL

Articolul prezentat are drept scop analiza particularităților formei și ale limbajului componistic al Concertului nr.2 pentru corn și orchestră semnat de Oleg Negruța — autor a numeroase concerte instrumentale, în special pentru instrumentele de suflat. În lucrarea analizată, compozitorul demonstrează pe deplin potențialul tehnic și artistic al cornului, partida căruia conține efecte și mijloace interpretative din cele mai variate. Structura monopartită și volumul mai redus al Concertului nr.2 față de Concertul Nr.1 pentru corn și orchestră semnat de compozitor sunt doar câteva aspecte care îl disting de acesta din urmă. În concertul analizat se remarcă limbajul muzical bogat, influențat de genurile muzicii de popularitate, fapt ce-i conferă un caracter original.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruţa, concert instrumental, corn, stilistică muzicală, Concertul nr.2 pentru corn și orchestră

The goal of the present article is the analysis of the particularities of the form and the componistic language of the Concerto nr. 2 by Oleg Negruța, author of numerous instrumental concertos, especially for wind instruments. The composer fully proves the technical and artistic potential of the horn that demonstrates various effects and performing means. The monopartite structure and the reduced volume of Concerto nr. 2 compared to Concerto nr.1 are just a few aspects that distinguish it from the latter. The specific musical language and the influence of pop music can be observed, offering the work an original character.
Keywords: Oleg Negruța, concerto, horn