STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (37), 2020

REVISTA
Nr. 2 (37), 2020
Cuprins
ASPECTE ALE TRATĂRII ÎN STIL JAZZ A CÂNTECELOR POPULARE ROMÂNEȘTI: SĂRACA INIMA MEA ȘI CIRIP
ARTICOL

Fenomenul tratării în stil jazz a melodiilor populare din arealul românesc reprezintă un domeniu amplu și important al patrimoniului jazzistic din Republica Moldova, manifestându-se în prezent sub aspectul unui curent muzical cu particularitățile sale caracteristice. Acesta face parte dintr-un proces universal, care reflectă fuziunea tradiției populare — atât rurale, cât și urbane — cu alte domenii ale artei muzicale (muzica uşoară, muzica roc sau jazz). În acest context capodoperele folclorice (în marea majoritate din repertoriul urban) sunt tratate, modelate, aplicându-se întreg arsenalul execuției vocale jazzistice.
Vom analiza în acest articol versiunea proprie de interpretare în stil jazz a două cântece populare românești din repertoriul urban, care sunt frecvent solicitate de vocaliștii jazziști, ne referim la „Săraca inimă me” din repertoriul lui Nicolae Furdui-Iancu și „Ciririp/Într-o zi la poarta mea” din repertoriul cântăreței Gabi Lunca.
Cuvinte cheie: cântec popular, interpretare, jazz, improvizație, voce

The phenomenon of jazz-style treatment of folk vocal melodies in the Romanian space represents a large and important domain of the jazz heritage of the Republic of Moldova, now manifesting itself as a musical trend with its characteristic particularities. It is part of a universal process, which reflects the fusion of the popular tradition — both rural and urban — with other fields of musical art (folk music, rock music or jazz). In this context, folklore masterpieces (mostly from urban repertoire) are treated, modeled, and the entire arsenal of jazz vocal execution is applied.
We will analyze in this article our own version of jazz style interpretation of two Romanian folk songs from the urban repertoire, which are frequently requested by the jazz vocalists, we refer to the „Săraca inimă mea” from the repertoire of Nicolae Furdui-Iancu and „Ciririp/Într-o zi la poarta mea” from the repertoire of singer Gabi Lunca.
Keywords: folk song, performance, jazz, improvisation, voice