STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
CLIȘEELE ȘI NEAJUNSURILE LUPTEI SCENICE ÎN TEATRELE DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

În lucrarea de faţă autorul îşi expune propria părere asupra metodelor de lucru în domeniul teatrului, bazându-se pe o vastă experienţă de activitate în calitate de actor şi coregraf de luptă scenică. De asemenea, descrie situaţia în care se află teatrele din Republica Moldova la capitolul Lupta Scenică, cât de corect se foloseşte sau nu se foloseşte această disciplină, ce loc ocupă şi cât de necesară este lupta scenică în teatru, ce metode folosesc regizorii în rezolvarea acestor scene. Iată câteva momente-cheie pe care autorul va încerca să le abordeze cât se poate de detaliat, în speranţa că cercetarea în cauză va ajuta studenţii şi colegii de breaslă să vadă mai bine care sunt minusurile şi plusurile cu care se confruntă această disciplină pe scena teatrului, cât de importantă, dar, în acelaşi timp,şi cât de periculoasă poate fi , dacă se va aplica fără o pregătire necesară.
Cuvinte-cheie: luptă scenică, teatru, actor, regizor, scenă, student

In this paper the author shares his own opinion and working methods, which are based on a vast experience of activity in the theater as an actor and director/ choreographer of stage fight. He also describes the situation of theaters in the Republic of Moldova on the subject of the Stage Fight. How correctly or not is used or not used this discipline, what place does it occupy and how necessary is stage fi ght in the theater, what methods do directors use in solving these scenes? Here are some key/questions that the author will try to answer in as much detail as possible, hoping that the present research will help the students and their colleagues to better see the disadvantages and advantages of this discipline on the theater stage, how important it is but, at the same time, and how dangerous it can be if it is practiced without necessary training.
Keywords: stage fight, theater, actor, director, stage, student