STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
FORMĂ ȘI IDEE ÎN TEATRUL CONTEMPORAN DE ANIMAŢIE
ARTICOL

Acest studiu examinează evoluţia artei teatrului de animaţie în epoca postmodernismului: dezvoltarea formei artistice, transformarea structurii scenice a performance-ului de animaţie. Forma artistică a spectacolelor va fi analizată în conformitate cu teoria deconstrucţiei a lui J. Derrida, una dintre sursele conceptuale de bază ale esteticii postmoderne. Prin urmare, pe baza informaţiilor despre etapele esenţiale ale dezvoltării teatrului de animaţie se propune identifi carea principalelor manifestări ale deconstrucţiei şi înţelegerea faptului că forma scenică a spectacolelor poate fi transformată în temeiul teoriei deconstrucţiei.
Cuvinte-cheie: deconstrucţie, teatrul de păpuşi, teatrul de animaţie

This study examines the evolution of the art of the animation theater in the era of postmodernism: the development of the artistic form, the transformation of the stage structure of the animation performance. The artistic form of the performances will be analyzed according to the theory of deconstruction of J. Derrida, one of the basic conceptual sources of postmodern aesthetics. Therefore, on the basis of the information about the main stages of development of the animation theater, it is proposed to identify the main manifestations of deconstruction and understand that the stage form of performances can be transformed on the grounds of the theory of deconstruction.
Keywords: deconstruction, deconstructed, puppet theater, animation theater