STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
METAMORFOZELE MONOGRAMEI D-ES-C-H ÎN CVARTETUL DE COARDE NR. 1 DE BORIS DUBOSARSCHI
ARTICOL

Creaţia pentru cvartet de coarde a lui Boris Dubosarschi a fost decisiv influenţată de moştenirea artistică a marelui compozitor rus Dmitri Şostakovici. Pe lângă folosirea procedeelor tonal-modale şi a intervalelor caracteristice creaţiei lui D. Şostakovici, în cvartetele sale de coarde B. Dubosarschi face uz în mod constant de semnătura muzicală a lui D. Şostakovici – D-Es-C-H. Prezentul articol elucidează transformările la care se supune monograma şostakoviciană în Cvartetul de coarde nr. 1 de B. Dubosarschi, demonstrând inventivitate şi măiestrie componistică elevată în numeroasele modifi cări la care este supus tematismul elaborat dintr-un singur nucleu tematic descendent din monograma D-Es-C-H.
Cuvinte-cheie: cvartet de coarde, Boris Dubosarschi, Dmitri Şostakovici, D-Es-C-H, monogramă, motiv, muzica din Republica Moldova

The work String quartet by the Moldovan composer Boris Dubosarschi was decisively infl uenced by the artistic heritage of the great Russian composer Dmitri Shostakovich. Besides the usage of tonal-modal means and intervals characteristic of Dmitri Shostakovich’s creation, in his string quartets Boris Dubosarschi, constantly makes use of the musical signature of D. Shostakovich – D-Es-C-H. This article describes the transformations that Shostakovich’s monogram undergoes in the String Quartet No.1 by B. Dubosarschi, demonstrating inventiveness and high compositional mastery in the numerous modifi cations to which is subjected the thematism developed out from a single thematic core, originating in the D-Es-C-H monogram.
Keywords: string quartet, Boris Dubosarschi, Dmitri Shostakovich, D-Es-C-H, monogram, motif, Moldovan music