STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
PARTICULARITĂŢI ARHITECTONICE ȘI INTERPRETATIVE ÎN MINIATURILE PENTRU CORN ȘI PIAN SEMNATE DE O. NEGRUŢA
ARTICOL

Articolul de faţă are drept scop analiza miniaturilor pentru corn şi pian semnate de Oleg Negruţa, compozitor din Republica Moldova. În centrul atenţiei autoarei se află trei piese – Poem, Nocturnă şi Vocaliză, privite sub aspect structural şi interpretativ. Autoarea formulează unele recomandări interpretative care pot fi utile interpreţilor, tinerilor care studiază acest instrument de suflat şi pedagogilor de corn.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruţa, corn, pian, interpretare

This article aims to analyze the miniatures for horn and piano written by the composer from the Republic of Moldova Oleg Negrutsa. In the center of the author’s attention are three pieces – Poem, Nocturne and Vocalize, viewed from a structural and interpretive point of view. The author formulates some interpretative recommendations that can be useful for performers, young people studying this wind instrument and horn teachers.
Keywords: Oleg Negrutsa, horn, piano, interpretation