STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
КОНЦЕРТЫ ОЛЕГА НЕГРУЦЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИАЛОГА СТИЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ (НА ПРИМЕРЕ CONCERTO GROSSO И КОНЦЕРТА ДЛЯ ВИБРАФОНА/МАРИМБЫ С ОРКЕСТРОМ)
ARTICOL

Известный молдавский композитор Олег Негруца является автором пятнадцати концертов для различных инструментов. В данной статье рассматриваются два из них — Concerto grosso «В старинном стиле» для флейты, скрипки, виолончели, клавесина и струнного оркестра и Концерт для вибрафона/маримбы и струнного оркестра. Концерты очень различны по многим параметрам, но в обоих композитор демонстрирует принципы работы по моделям: первый концерт — образец стилизации жанра concerto grosso и старинной сюиты, а второй воспроизводит черты классико-романтического концерта.
Ключевые слова: инструментальный концерт, творчество О. Негруцы, жанр concerto grosso, неоклассицизм, стилизация, работа по моделям

Renumitul compozitor moldovean Oleg Negruța este autorul a cincisprezece concerte pentru diverse instrumente. Acest articol discută două dintre ele — Concerto grosso „În stil vechi” pentru flaut, vioară, violoncel, clavicord și orchestră de coarde și Concert pentru vibrafon/marimba și orchestra de coarde. Deși concertele sunt foarte diferite în multe privințe, dar în ambele compozitorul demonstrează principiile de lucru pe anumite modele: primul concert este un exemplu de stilizare a genului concerto grosso și a suitei vechi iar cel de-al doilea reproduce caracteristicile concertului clasico-romantic.
Cuvinte-cheie: concert instrumental, creația lui O. Negruța, genul concerto grosso, neoclasicism, stilizare, lucru după modele

The famous Moldovan composer Oleg Negrutsa is the author of fifteen concertos for various instruments. This article discusses two of them — Concerto grosso „In Old Style” for flute, violin, cello, harpsichord and string orchestra and Concerto for vibraphone/marimba and string orchestra. These concertos are very different in many ways, but in both of them the composer demonstrates the principles of working on models, where the first concerto is an example of stylization of the concerto grosso genre and old suite, but the second one reproduces the features of a classic-romantic concerto.
Keywords: instrumental concert, O. Negrutsa’s works, concerto grosso genre, neoclassicism, stylization, work on models