STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ ГАЛИНЫ УСТВОЛЬСКОЙ В СТИЛЕВОЙ ПАНОРАМЕ ЕЕ ТВОРЧЕСТВА
ARTICOL

В статье рассматривается Фортепианный концерт Галины Уствольской (1946), открывающий список произведений в каталоге, созданном самим автором музыки. В этом стартовом сочинении уже проявляется яркий, неповторимый, весьма экстравагантный стиль композитора. Роль подобной ударной трактовки рояля стала актуальной для русской фортепианной музыки последующих десятилетий.
Ключевые слова: Галина Уствольская, композитор, фортепиано, ударность, сочинение

Articolul se referă la Concertul pentru pian de Galina Ustvolskaya (1946), care deschide lista de lucrări în catalogul creat de compozitoarea însăși. În această lucrare de debut, deja se manifestă stilul strălucitor, unic, foarte extravagant al autoarei. Rolul tratării pianului ca instrument de percuție a devenit relevant în muzica rusă pentru pian, în deceniile următoare.
Cuvinte-cheie: Galina Ustvolskaia, compozitor, pian, percusionism, creație

The article considers the early Piano Concerto (1946) by Galina Ustvolskaya which opens a list of works in the catalog created by the author of the music. In this initial work the composer’s bright, unique, very extravagant style is already evident. The role of such a percussion piano treatment has become relevant for the Russian piano music in the subsequent decades.
Keywords: Galina Ustvolskaya, composer, piano, percussion, composition