STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
INOVAȚII ÎN ARTA CONTEMPORANĂ DE CONFECȚIONARE A NAIULUI: MEȘTERII ION ȘI IONUȚ PREDA
ARTICOL

Articolul se referă la activitatea lui Ion Preda (tatăl) și Ionuț Preda (fiul), renumiți meșteri de naiuri din spațiul românesc. Calitatea excepțională a instrumentelor lor, la care cântă maeștri ai naiului de pe toate continentele, este datorată unui șir întreg de inovații și tehnici noi de lucru introduse în procesul de construire a naiurilor, în special, inovații legate de materiale (lemnul) utilizat și acordaj. De asemenea, Ion și Ionuț Preda sunt autorii naiului electroacustic, utilizat astăzi pe larg în domeniile muzicale ce necesită amplificare. Un rol aparte în desăvârșirea tehnică a naiului — instrument românesc cu adânci tradiții în muzica populară — l-a avut și colaborarea cu interpreții. Contribuția meșterilor Ion și Ionuț Preda în arta de confecționare a naiului este esențială și a determinat dezvoltarea fulminantă a artei de interpretare la nai în secolul XXI.
Cuvinte-cheie: Ion Preda, Ionuț Preda, arta de construire a naiului, inovații și tehnici noi

The article is focused on the activity Ion Preda (father) and Ionuț Preda (son), famous panpipe craftsmen from the Romanian space. The exceptional quality of their instruments, played by panpipe masters from all continents, is due to a whole series of innovations and new work techniques introduced in the panpipe manufacturing construction process, in particular, innovations related to the materials (wood) used and tuning. Also, Ion and Ionuț Preda are the authors of the electroacoustic panpipe, widely used today in the musical fields that need amplification. A special role in the technical perfection of the panpipe — a Romanian instrument with deep traditions in folk music — was also played by their collaboration with performers. The contribution of the craftsmen Ion and Ionut Preda to the art of making the panpipe is essential and determined the fulminant development of panpipe performing art in the 21st century
Keywords: Ion Preda, Ionuț Preda, art of panpipe manufacturing, innovations and new techniques