STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ION RADU — DISCIPOL AL PROFESORULUI GLEB CIAICOVSCHI-MEREȘANU
ARTICOL

În acest articol este scos în evidență un nume mai puțin cunoscut printre discipolii lui Gleb Ciaicovschi-Mereșanu, care a parcurs o cale îndelungată de cercetare, colectare a folclorului din Bugeacul dunărean. Ne referim la Ion Radu, ce a activat mai mult de patru decenii ca profesor de acordeon la catedra Instrumente populare a Colegiului de muzică și pedagogie, or. Bălți și la culegerea sa de creații folclorice „Chiti, miti” – denumirea dată semnificând prăjiturile dulci, care aveau forme diferite și erau oferite copiilor în dimineața ajunului de Crăciun de către gazdele vizitate.
Cuvinte-cheie: Ion Radu, Gleb Ciaicovshi-Mereșanu, creații folclorice, Bugeacul dunărean, Chiti, miti

In this article we intened to highlight a less known name among the disciples of Gleb Ciaicovschi-Meresanu, who went through a long stage of research and collection of folklore from the Danubean Bugeci land. We mean Ion Radu, who has worked for more than four decades as a teacher of accordion at the Folk Instruments Chair of the College of Music and Pedagogy from Balti and his collection of folk works „Chiti, miti” — this name meaning the sweet cookies of different forms, which were offered to children in the morning of Christmas Eve by the hosts.
Keywords: Ion Radu, Gleb Ciaicovshi-Meresanu, folk works, Danubean Bugeci, Chiti, miti