STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
PERSONAJE FEMININE CENTRALE DIN OPERELE VERISTE ÎN REPERTORIUL TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET MARIA BIEȘU DIN CHIȘINĂU
ARTICOL

Operele veriste ocupă un loc important în repertoriul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Cu o periodicitate stabilă sunt interpretate operele: „Cavalleria rusticana” de Pietro Mascagni; „Pagliacci” de Ruggiero Leoncavallo; „La Bohème”, „Tosca”, „Madama Butterfly” și „Turandot” de Giacomo Puccini; „Adrianna Lecouvreur” de Francesco Cilea. În rolurile personajelor feminine centrale în operele veriste montate la Chișinău s-au produs atât vocaliste ce se aflau sau se află la începutul carierei, cât și mari personalități, precum Elena Obrazțova — Rusia (Santuzza), Maria Nistor Slătinaru — România (Santuzza), Veronica Tello — Spania (Mimi), Nicoletta Mayer — România (Mimi), Olga Busuioc — Germania (Mimi). 2010 — Olga Perrier — Franța (Cio-Cio-San), 2012 — Tatiana Anisimova — Ucraina (Cio-Cio-San), 2017 — Ina Loss — SUA (Cio-Cio-San) etc. Dintre solistele Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu care au creat roluri feminine integre, atât sub aspect actoricesc, cât și al interpretării vocale putem numi pe: Tamara Ciornaia, Valentina Calestru, Liliana Lavric (Santuzza); Anastasia Buruiană, Oxana Cobzev, Rodica Picereanu (Nedda); Angela Pihut, Anastasia Cușnir (Mimi); Valentina Calestru (Turandot) ș.a. Evident, că în toate rolurile feminine din operele veriste și-a manifestat talentul și profesionalismul marea cântăreață moldoveancă de valoare internațională — Maria Bieșu.
Cuvinte-cheie: verism, operă, personaje feminine, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, interpretare vocală

Veristic operas occupy an important place in the repertoire of the Maria Bieșu National Opera and Ballet Theater in Chisinau. The following operas are played regularly: Cavalleria Rusticana by Pietro Mascagni; Pagliacci by Ruggiero Leoncavallo; La Bohème, Tosca, Madama Butterfly and Turandot by Giacomo Puccini; Adrianna Lecouvreur by Francesco Cilea. The roles of female leads in the verist operas staged in Chisinau were played by vocalists at the beginning of their careers, as well as great personalities, such as Elena Obrazțova — Russia (Santuzza), Maria Nistor Slătinaru — Romania (Santuzza), Veronica Tello — Spain (Mimi), Nicoletta Mayer — Romania (Mimi), Olga Busuioc — Germany (Mimi). More examples include: 2010 — Olga Perrier — France (Cio-cio-san), 2012 — Tatiana Anisimova — Ukraine (Cio-cio-san), 2017 — Ina Loss-USA (Cio-cio-san), etc. Among the soloists of the Maria Biesu National Opera and Ballet Theater who have created powerful female roles, both from the acting point of view and the vocal interpretation, we can name: Tamara Ciornaia, Valentina Calestru, Liliana Lavric (Santuzza); Anastasia Buruiană, Oxana Cobzev, Rodica Picereanu (Nedda); Angela Pihut, Anastasia Cusnir (Mimi); Valentina Calestru (Turandot) etc. Evidently, the great Moldovan singer of international value — Maria Bieșu — manifested her talent and professionalism in all the female roles of veristic works.
Keywords: verism, opera, female roles, the Maria Biesu National Opera and Ballet, vocal interpretation.