STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
CORUL DE PREOTESE AL EPISCOPIEI DE UNGHENI ȘI NISPORENI – UN COLECTIV INEDIT ÎN PEISAJUL ARTEI CORALE AUTOHTONE
ARTICOL

Articolul de față prezintă rezultatele cercetării activității unui colectiv coral inedit din peisajul artei corale autohtone. Este vorba despre un colectiv coral bisericesc, care are ca membri preotesele clericilor ce slujesc în parohiile din orașele Ungheni, Călărași, Hâncești și Nisporeni, înființat în anul 2011 la inițiativa și cu binecuvântarea Episcopului Petru de Ungheni și Nisporeni. Articolul oferă date exacte referitoare la formarea acestui colectiv, evidențiind caracterul unic al activității sale.
Cuvinte-cheie: artă corală, cântare bisericească, muzică omofono-armonică, muzică de strană, colectiv coral, tradiție

This article presents the results of the research of the activity of a unique choral collective from the local choral art landscape. It is about a church choral collective, which has as members the priestesses of the clerics who serve in the parishes of the cities of Ungheni, Călărași, Hâncești and Nisporeni, established in 2011, on the initiatice and with the blessing of Petru, Bishop of Ungheni and Nisporeni. The article presents data from the activity of this collective and comes to emphasize its uniqueness.
Keywords: choral art, church songs, homophone-harmonic music, pew music, choral collectives, traditions