STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
DIN ISTORIA CREĂRII CONCERTULUI PENTRU VOCE ȘI ORCHESTRĂ DE OLEG NEGRUȚA
ARTICOL

La ora actuală, printre compozitorii autohtoni, preocupaţi de dezvoltarea genului de concert, Oleg Negruţa rămâne a fi autorul cu cel mai mare număr de concerte. Compozitorul s-a adresat acestui gen pe parcursul întregii sale activități componistice, concertele lui cuprinzând aproape întreaga paletă a instrumentelor ce fac parte din orchestra simfonică. În palmaresul său găsim 23 de concerte de diferite tipuri. La începutul anilor ’80, în creația lui Oleg Negruța își face apariția primul Concert pentru voce și orchestră din istoria muzicii moldovenești. La 6 iunie 2018, în cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, a avut loc premiera Concertului pentru soprano și orchestră de O. Negruța. Creația a avut un succes răsunător, fiind primită cu mult entuziasm și căldură de către spectatori, trezind, totodată, și un viu interes din partea criticii muzicale.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruța, concert instrumental, concert pentru voce și orchestră, vocaliză, partidă vocală

Among the local composers concerned with the development of the concero genre and who currently remains the author with the largest number of concertos is Oleg Negruța. The composer addressed this genre during his entire composition activity, his concertos comprising almost the entire range of instruments that are part of the symphony orchestra. In his record we find 23 concertos of different types. At the beginning of the 80’s, in Oleg Negruța’s creation features the first Concerto for voice and orchestra in the history of Moldovan music. On June 6, 2018, during the International Festival ” New Music Days”, the premiere of the Concerto for soprano and orchestra by O. Negruța took place. The creation had a resounding success, being received with a lot of enthusiasm and warmth by the spectators, at the same time, arousing a lively interest from the music critics.
Keywords: Oleg Negruța, instrumental concerto, concerto for voice and orchestra, vocalization, vocal part.