STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
PARTICULARITĂȚI INTERPRETATIVE ALE ROMANȚEI PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ…: ABORDARE COMPARATĂ
ARTICOL

Ne propunem în acest articol să punctăm câteva direcții importante în dezvăluirea particularităților structurale și de execuție ale romanței populare urbane românești în baza analizei comparate a diferitor versiuni interpretative ale lucrării Pe lângă plopii fără soț… – Maria Bieșu, Mihai Munteanu, Gheorghe Sărac, Traian Uilecan, Maria Răducanu, Alexandru Arșinel. În acest sens, vom efectua analiza prin prisma conținutului muzical-poetic, scoaterii în evidență a elementelor definitorii, atât interpretative cât și de conținut, precum și prin dezvăluirea relației dintre partida vocală și acompaniamentul orchestral.
Cuvinte-cheie: romanță, lirica urbană, conținut muzical-poetic, interpretare, acompaniament instrumental, strofă, refren, catren

In this article, we aim to point out some important directions in revealing the structural and execution particularities of the Romanian urban popular romance, based on the comparative analysis of different interpreted versions of the romance “Pe lângă plopii fără soț..” (see English translation of the entire romance) performed by the artists Maria Bieșu, Mihai Munteanu, Gheorghe Sărac, Traian Uilecan, Maria Răducanu, Alexandru Arșinel. Therefore, we will make an analysis in terms of the musical-poetical content, highlighting the defining elements both of the interpretation and content, as well as revealing the relationship between the vocal part and the orchestral accompaniment.
Keywords: romance, urban lyrics, musical-poetical content, musical performance, orchestral accompaniment, verse, chorus, quatrain.