STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
„FENOMENUL AN TIFONIA” – DIMENSIUNI EDUCAŢIONALE ȘI CULTURALE
ARTICOL

Lucrarea îşi propune să evidenţieze importanţa culturală a activităţii corului Antifonia în peisajul muzicii contemporane româneşti şi europene. Înfi inţat în 1969 în cadrul Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima”din Cluj-Napoca, actualmente Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima”din Cluj-Napoca (ANMGD), de către profesorul, dirijorul şi compozitorul C. Rîpă, cu scopul de a promova noile tendinţe din muzica de avangardă românească, corul a fost alcătuit încă de la început din cei mai buni solfegişti ai instituţiei, instruiţi pentru a putea să interpreteze opusuri de mare complexitate în primă audiţie absolută, semnate atât de compozitori contemporani români cât şi străini. Completat de palmaresul premierelor, portofoliul Antifoniei înscrie peste 1000 de concerte, 14 premii internaţionale, participări la festivaluri importante europene, diverse colaborări cu importante orchestre şi dirijori de talie mondială. Dimensiunea culturală constă în unicitatea fenomenului Antifonia, precum şi în rolul de lider al mişcării corale româneşti din ultimele două decenii ale mileniului al doilea.
Cuvinte-cheie: Antifonia, muzică corală contemporană, Constantin Rîpă, Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (ANMGD)

The work aims to highlight the cultural importance of the activity of the Antifonia Choir in the landscape of contemporary Romanian and European music. Founded in 1969 within the „Gh.Dima” Conservatory of Music from Cluj-Napoca (now Academy, ANMGD)) by the teacher, conductor and composer C. Rîpă in order to promote the new trends in Romanian avant-garde music, the choir was composed, from the very beginning, of the best solfegists of the institution, trained to be able to interpret in the first absolute audition works of great complexity signed by both contemporary Romanian and foreign composers. Completed by the list of premieres, Antifonia’s portfolio includes over 1000 concerts, 14 international awards, participation in important European festivals, collaboration with important orchestras and conductors of world renown. The cultural dimension consists in the uniqueness of the Antifonia phenomenon as well as in the leading role of the Romanian choral movement in the last two decades of the second millenium.
Keyword: Antifonia, contemporay choral music, Constantin Rîpă, the”Gheorghe Dima” National Conservatory of Music from Cluj-Napoca , the „Gheorghe Dima”National Academy of Music from Cluj-Napocal (ANMGD)