STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
ASPECTE MORFOLOGICE ÎN LUCRAREA LA SAT PENTRU CLARINET ȘI PIAN DE VASILE IJAC
ARTICOL

“La sat” pentru clarinet şi pian este o lucrare de maturitate a compozitorului Vasile Ijac şi datează din anul 1950. Partitura, existentă doar în manuscris în arhiva Muzeului Banatului din Timişoara, are însemnarea compozitorului cu aprobarea lucrării de către Comisia Uniunii Compozitorilor Filiala Timişoara, în data de 22 VI 1950, de către Conf. M. Mihăescu. Prima audiţie a avut loc în anul 2004 în sala Orpheum a Facultăţii de Muzică şi Teatru din Timişoara. La sat pentru clarinet şi pian este inspirată din folclorul muzical bănăţean. Aluzia sugestivă este redată atât prin titlul lucrării cât şi prin diagramele structurilor arhitectonice ale acestora, care se încadrează în suitele instrumentale cu formă liberă specifi ce zonei Banatului, caracterizate prin alternarea părţilor lente cu cele rapide.
Cuvinte-cheie:  Vasile Ijac, muzică de cameră, clarinet, pian, manuscris

“La sat” for clarinet and piano is a mature work of composer Vasile Ijac and dates from 1950. The score, existing only in manuscript in the archives of the Banat Museum in Timisoara, has the composer’s note with the approval of the work by the Union of Composers’ Commission Timişoara Branch, of 22 VI 1950, by Conf. M. Mihăescu. The first audition took place in 2004 in the Orpheum Hall of the Faculty of Music and Theater in Timişoara. The work “La sat” for clarinet and piano is inspired by traditional Banat music. The suggestive allusion is rendered both by the title of the work and by the diagrams of their architectural structures, which fall into the free-form instrumental suites specific to the Banat area, characterized by the alternation of the slow parts with the fast ones.
Keywords: Vasile Ijac, chamber music, clarinet, piano, manuscript