STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
MASCA ȘI TEATRUL DOCUMENTAR
ARTICOL

Scopul acestui articol este de a împărtăşi experienţa acumulată de studenţii an. II şi an. III, specialitatea Actor Teatru şi Cinema, în cadrul atelierului practic „Masca şi teatrul documentar”. Atelierul s-a desfăşurat pe parcursul a două săptămâni şi a avut intenţia de a folosi două tehnici diferite, aparent incompatibile, dar complementare – masca şi teatrul documentar. În articol este redată succint metodologia predării măştii, conform metodei Şcolii „Jacques Lecoq” şi teatrului documentar după metoda verbatim. Atelierul a fost condus de pedagogii Manon Guillemin (Franţa) şi Mihai Fusu (Moldova). În articol sunt prezentate scopurile, metodologia de predare şi rezultatele obţinute de studenţi la realizarea lucrărilor atelierului.
Cuvinte-cheie: atelier de teatru, mască, teatru documentar, masca neutră, masca de caracter, semi-mască, interviu, metodologie

The purpose of this article is to share the experience gained by the 2nd and 3rd year students, major subject – Theatre and Cinema Actor, in the practical workshop “Mask and Documentary Theatre” The workshop took place during two weeks and was intended to use two different, seemingly incompatible but complementary techniques – the mask and the documentary theatre. Th e article, describes briefl y the methodology of teaching the mask according to the method of the Jacques Lecoq School and the documentary theatre by the verbatim method. The workshop was led by the pedagogues Manon Guillemin (France) and Mihai Fusu (Moldova). The article presents the aims, the teaching methodology and the results obtained by the students when carrying on the workshop works.
Keywords: theatre workshop, mask, documentary theatre, neutral mask, character mask, half-mask, interview, methodology