STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
PUTEREA CUVÂNTULUI ROSTIT. MIJLOACELE MASS-MEDIA – FACTOR DE FORMARE A OPINIEI PUBLICE
ARTICOL

Audiovizualului, ca mijloc eficient de informare a maselor, de coordonator, într-o anumită măsură, al vieţii publice, îi revine şi funcţia de culturalizare a maselor, de propagare a ideilor, a experienţelor valoroase, a principiilor de etică. În articol se fac referinţe atât la misiunea jurnaliştilor TV cât şi la unele carenţe în ţinuta verbală ce privesc tehnica vorbirii (conduita vocală, respiraţia, dicţia, accentuarea…). Pe lângă obiecţii, se fac şi unele sugestii de ordin profesional.
Cuvinte-cheie: jurnalist, vorbire, mesaj, voce, ton, misiune socială, telespectator

The audiovisual, as an efficient means of informing the masses, as a coordinator, to a certain extent, of the public life, also has the function of culturalizing the masses , propogating ideas, valuable experiences, ethical principals. The article makes references both to the mission of TV journalists, and to some defi ciences in verbal behaviour regarding speech technique (vocal conduct, breathing, diction, emphasis…). In addition to objections, some professional suggestions are made.
Keywords: journalist, speech, message, voice, tone, social mission, viewer