STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
SONATA PENTRU FLAUT ȘI PIAN DE ANFISA FIODOROVA: PARTICULARITĂŢI STILISTICE ȘI STRUCTURALE
ARTICOL

Deşi viaţa şi creaţia Anfisei Fiodorova (1953-2000) s-au întrerupt prea devreme, compozitoarea a lăsat o amprentă vizibilă în arta componistică autohtonă, materializată prin creaţii originale de o certă valoare artistică care acoperă diverse genuri muzicale. Spre regret, până în prezent, moştenirea Anfi sei Fiodorova rămâne foarte puţin cunoscută atât publicului cât şi muzicienilor profesionişti, aşteptând să fie descoperită şi promovată la justa ei valoare. Articolul de faţă vizează Sonata pentru flaut şi pian (1980), una dintre puţinele mostre de acest gen semnate de compozitori autohtoni care, în scopul valorificării plenare a întregului repertoriu de sonate pentru flaut şi pian, trebuie cercetate cât mai curând posibil.
Cuvinte-cheie: Anfisa Fiodorova, sonată monopartită, flaut, pian

Although the life and creation of Anfisa Fiodorova (1953-2000) were interrupted too early, the composer left a visible imprint in the local compositional art, materialized through original creations of a certain artistic value covering various musical genres. Unfortunately, the legacy remains very little known so far to both the public and professional musicians, waiting to be discovered and promoted at its fair value. This article concerns the Sonata for fl ute and piano (1980), one of the few samples of this kind signed by local authors that, in order to fully capitalize on the entire repertoire of sonatas for fl ute and piano, must be researched as soon as possible.
Keywords: Anfisa Fiodorova, single-part sonata, flute, piano