STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 4 (41), 2021

REVISTA
Nr. 4 (41), 2021
Cuprins
TEATRUL ÎN PERIOADA PANDEMIEI: O DUBLĂ TRANSFORMARE
ARTICOL

COVID-19 şi noile protocoale de comunicare socială au trezit o discuţie aprinsă asupra esenţei teatrului. Pentru unii, prezenţa fizică este partea indispensabilă a teatrului, precum şi ocuparea unui spaţiu comun. Pentru această categorie, adoptările teatrului la condiţiile pandemice (lecturile, spectacolele de arhivă plasate pe platforme online, dar şi spectacolele noi, elaborate cu gândul la rigorile de lockdown) sunt doar un exerciţiu nevoit, temporar, un punct de referinţă pe segmentul de revenire la normalitatea prezenţei fizice. Pentru alţii, o astfel de atitudine pare să ignore răspunsurile inventive ale artiştilor de teatru care au demonstrat că prezenţa unei clădiri publice nu este o necesitate absolută pentru spectacol. Mulţi artişti au reuşit să creeze lucrări inovatoare online cu mult înainte de instaurarea pandemiei. Într-o lume dominată de COVID-19, unde spectacolele au fost forţate să migreze în spaţiul online pentru a supravieţui, teatrul live a găsit modalităţi creative de adaptare. Publicul s-a adaptat şi el.
Cuvinte-cheie: teatru, pandemie, COVID, lockdown, streaming, live, online, democratizare

COVID-19 and the new social communication protocols sparked a heated discussion on the essence of the theater. For some people, the physical presence is an indispensible part of the theater, as well as having a common space for watching it. For this category, the adaptation of the theater to the pandemic conditions (readings, archive shows placed on online platforms, as well as new shows, accommodated to the lockdown circumstances) are just a necessary albeit a temporary exercise, a reference point on the segment of returning to the normality of physical presence. For others, such an attitude seems to ignore the inventive responses of theater artists who have shown that a public building is not an absolute necessity for the show to go on. Many artists have managed to create innovative works online long before the pandemic. In a world dominated by COVID-19, where the shows have been forced to migrate to the online space to survive, the live theater has found creative ways to adapt. So did the audience.
Keywords: theater, pandemic, COVID, lockdown, streaming, live, online, democratization