STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
EFICIENŢA METODOLOGIEI COMPLEXE DE PREGĂTIRE FIZICĂ ŞI TRAINING MINTAL ÎN COMBATEREA ANXIETĂŢII LA VOCALIŞTI
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.09

Acest articol prezintă analiza stării de anxietate la studenţii vocalişti. Fiecare individ are propriul său nivel optim sau dorit de anxietate utilă. Evaluarea stării personale este o componentă esenţială a autocontrolului şi autoeducării. În scopul măsurării diferenţiate a anxietăţii, atât ca trăsătură de personalitate cât şi ca o stare ce reflectă situaţia curentă, s-a realizat testul Spielberger-Khanin. Este o tehnică propusă de Ch.D. Spielberger şi adaptată în rusă de Yu.L. Khanin. Acest test ajută la  determinarea anxietăţii în structura personalităţii.
Cuvinte-cheie: studenţi vocalişti, anxietate, emoţii, test, personalitate

This paper presents the assessment of the state of anxiety of vocalist students. Each individual has his own optimal or desired level of useful anxiety. Assessing the personal condition is an essential component of self-control and self-education. In order to differentiate the measurement of anxiety,both as a personality trait and as a state that reflects the current situation, the Spielberger-Khanin test was applied. It is a technique proposed by Ch. D. Spielberger and adapted into Russian by Yu. L. Khanin. This test helps to determine the anxiety within the personality structure.
Keywords: vocalist students, anxiety, feelings, test, personality