STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ROLUL INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN GESTIONAREA RELAŢIILOR INTERPERSONALE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.30

Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc.). Chiar dacă o persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, dacă nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele, poate întâmpina dificultăţi în încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi. Pandemia COVID-19 a creat în rândul populaţiei frică, anxietate, depresie, însă cele mai expuse au foste persoanele care sufereau deja de o tulburare psihică. Toate aceste schimbări nu puteau să nu afecteze şi comportamentul uman în gestionarea relaţiilor interpersonale. Distanţarea socială, interdicţiile privind întâlnirile, măsurile de igienă, lockdownul, şcolile şi grădiniţele închise, şomajul tehnic – toate acestea, după martie 2020, au schimbat brusc viaţa pentru majoritatea oamenilor. Urmările sunt vizibile mai ales la nivelul sănătăţii psihice şi a relaţiilor interumane.
Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, COVID-19, autoreglare, conştiinţă de sine, motivaţie, empatie, abilităţi sociale

Emotional intelligence is the personal ability to identify and effectively manage one’s emotions in relation to personal goals (career, family, education, etc.). Even if a person has enough knowledge and intelligent ideas, if he does not know and fails to manage his emotions and feelings, he may encounter difficulties in trying to build relationships with others. The COVID-19 pandemic created fear, anxiety and depression among the population, but the most exposed were those who already suffered from a mental disorder. All these changes could but affect human behavior in the management of interpersonal relationships. Social distancing, meeting bans, hygiene measures, lockdown, closed schools and kindergardens, technical unemployment – for most people life has suddenly changed after March 2020. The consequences are visible especially in mental health and interpersonal relationships.
Keywords: emotional intelligence, COVID-19, self-regulation, self-awareness, motivation, empathy, social skills