STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
VALORIFICAREA OBIECTELOR DE PODOABĂ ÎN PROCESUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.21

Publicaţia dată este preconizată pentru studenţii specialităţii artei decorative la disciplina Prelucrarea artistică a metalului şi giuvaiergia. Pentru realizarea unei podoabe este necesar să cunoaştem materialele, instrumentele şi etapele de executare care vor permite confecţionarea pe cale manuală în material a unui model de podoabă cu un design contemporan unic. Conceptul designului de podoabă contemporană constituie fundamentul produsului finit.
Cuvinte-cheie: concept al podoabelor, metal, executarea podoabelor, design al podoabelor contemporane

The present paper is intended for the students of the Decorative Art speciality, the discipline – Artistic Processing of Metal and Jewelry. In order to make an ornament, it is necessary to know the materials, tools and the execution stages, which will allow you to manually make in material a model of an ornament with a unique contemporary design. The concept of contemporary jewelry design is the foundation to the finished product.
Keywords: concept of adornments, metal, execution of adornments, design of contemporary ornaments