STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
CONCERTUL NR.2 PENTRU TROMPETĂ IN B ŞI PIAN DE OLEG NEGRUŢA: PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE ŞI INTERPRETATIVE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.03

Oleg Negruţa a scris pentru trompetă creaţii de diferite genuri. Dintre lucrările ample numim cele două concerte, ce prezintă dificultăţi ale execuţiei şi sunt o provocare pentru interpreţi. În acest articol ne vom referi la Concertul nr.2 pentru trompetă in B şi pian, scris în anul 2014 şi interpretat în premieră de trompetistul şi profesorul Vasile Ciubuc. Limbajul interpretativ al concertului este ghidat de către compozitor, indicând caracterul de tempo şi nuanţele dinamice. Autorul a utilizat diverse grupuri de articulaţii, precum accente, staccato, legato, détaché ş.a. În textul muzical cu elemente inspirate din folclor se întâlnesc apogiaturi, mordenţi, triluri, care invocă originea folclorică a materialului tematic. O anumită importanţă în limbajul componistic îl au procedeele stilistice de jazz, ce conferă o culoare specială muzicii. Astfel se produce o simbioză creativă între aceste două surse: folclorul şi jazz-ul, ceea ce determină specificul interpretării.
Cuvinte-cheie: Oleg Negruţa, Concertul nr.2 pentru trompetă şi pian, formă, interpretare, mijloace de expresie, tehnică de execuţie

Oleg Negruta produced different genre pieces for the trumpet. Out of ample pieces we single out the two concerts that contain difficulties for the execution and represent challenges for the performers. Concert nr.2 for the trumpet in ‘B’ and for the piano was written in 2014 and performed in premiere by the trumpet player and professor Vasile Ciubuc. The interpretative language of Concert nr. 2 is guided by the composer, indicating different terms of tempo and dynamic nuances.. The author used different groups of articulations, such as accents, staccato, legato, detache and others. The musical text contains appoggiaturas, mordents, trills – ornamental elements invoking the folklore origin of the thematic material. Of a certain importance in the composition language are the jazz stylistic proceedings, which bestow a specific coloring to the music. In this way a creative symbiosis is created between these two sources: folklore and jazz, structuring certain aspects related to the interpretation.
Keywords: Oleg Negruta, Concert nr.2 for the trumpet and piano, form, interpretation, expression means, performance technique