STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
EVOLUŢIA STILISTICII ŞI TEHNICII ARTEI DANSULUI: PRINCIPII ŞI PARTICULARITĂŢI
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.21

În articol este reflectată problema evoluţiei stilisticii şi tehnicii dansului, având la bază diferite concepte şi abordări. În acest sens, se analizează teoriile biologică, psihologică, socială şi comunicaţională, precum şi factorii culturologici, filosofici şi artistici.
Trebuie să menţionăm faptul că toate tipurile artei coregrafice – prin diferite curente de artă coregrafică, prin interconexiunea sa, prin arta interpretativă a marilor dansatori –au contribuit la constituirea şi dezvoltarea stilisticii şi tehnicii dansului, care evolueazăşi la etapa actuală, în primul rând, sub influenţa postmodernismului.
Cuvinte-cheie: dans, stilistica dansului, tehnica dansului, coregrafie, dans popular, dans jonglator, dans clasic, balet, dans modern, dans postmodern

The article addresses the issue of the evolution of the dance style and technique, based on different concepts and approaches. In this sense, the following theories are analyzed: the biological, psychological, social and communicational, as well as the cultural, philosophical and artistic factors.
It should be mentioned that all the types of choreographic art through its interconnection, the interpretative art of great performers, different currents of choreographic art have contributed to the formation and development of the stylistics and technique of the dance, which, even at the current stage, evolves under the influence, first of all, of postmodernism.
Keywords: dance, dance stylistics, dance technique, choreography, folk dance, jugglery dance, classical dance, ballet, modern dance, postmodern dance