STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
MONOLOGUL INTERIOR ÎN ARTA CINEMATOGRAFICĂ CA MODALITATE DE A REDA GÂNDIREA ŞI SIMŢIREA EROULUI
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.17

Arta cinematografică utilizează diverse şi multiple procedee expresive, inclusiv cele preluate de la literatură şi teatru, unul dintre acestea fiind monologul interior. În film, de regulă, monologul interior este scurt, concis, ca o străfulgerare a minţii ce redă reflecţia asupra celor ce se întâmplă, poate reda un gând privind anumite consecinţe posibile sau nişte evocări… Căci scopul unui film nu este de a prezenta doar lumea acţiunilor şi pasiunilor personajelor, ci şi viaţa lor spirituală.
Cuvinte-cheie: cinematografie, film de ficţiune, regizor, personaj, monolog, viaţa interioară

Cinematographic art uses various and multiple expressive methods, including those borrowed from literature and theater, one of which is the inner monologue. In a film, the inner monologue is usually short, succinct, like a flash of the mind reflecting on what is happening, or a thought about certain possible consequences, or some evocations… Since, the purpose of a film is not just to present the characters’ world of actions and passions, but also their spiritual life.
Keywords: cinematography, fiction film, director, character, monologue, inner life.