STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
REORIENTAREA ACTIVITĂŢII TEATRALE ŞI FESTIVALIERE ÎN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.16

Anularea şi suspendarea evenimentelor culturale, limitarea accesului în spaţiul public, izolarea pentru o perioadă îndelungată în condiţiile actualei crize sanitare au impus industria culturală, inclusiv teatrele, să dezvolte noi concepte şi formate pentru activitatea sa. Aceste schimbări au fost necesare pentru susţinerea consumului cultural. Continuarea actului de creaţie, menţinerea contactului cu publicul, distribuţia produsului cultural fără prezenţa fizică a artistului şi a spectatorului au fost printre provocările majore pentru teatre, festivalurile de teatru şi organizatorii acestora.
Cuvinte-cheie: criză sanitară, festival de teatru, eveniment teatral, activitate teatrală, relaţia actor-spectator, mediu online, digitalizare spectacole

The current pandemic and its restrictions, such as the delaying or canceling of cultural events, self-quarantining and limited access to public spaces, have determined the cultural industry, including theaters, to develop new ways and formats in order to function. These changes have been necessary to maintain a specific level of culture consumption. People active in the artistic field, festival organizers and theaters have faced many challenges, the greatest of them being the perpetuation of the creative act, maintaining contact with the public, as well as distributing the artistic products in absence of an audience and its appreciation.
Keywords: health crisis, theater festival, event, theater, actor-audience relationship, online, digitalization of plays

Cuvinte-cheie