STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
ELEMENTELE ARTISTICE ALE MOBILIERULUI TRADIȚIONAL ȘI INTEGRAREA LOR ÎN DESIGNUL MODERN
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.14

Articolul explorează tematica frumuseții mobilierului tradițional țărănesc, evidențiind simplitatea și ornamentele sale specifice. Mobilierul tradițional țărănesc este realizat de meșteri iscusiți care îmbină armonios funcționalitatea cu estetica, folosind tehnici decorative precum crestarea, traforajul, sculptura și pictura. Autorul conturează perspectiva evoluției și a impactului elementelor artistice în mobilier, care contribuie la înțelegerea bogăției culturale a acestor piese. Este indicat, de asemenea, rolul elementelor artistice, precum motivele geometrice, fiziomorfe și biomorfe, la îmbogățirea estetica a mobilierului tradițional țărănesc care conferă unicitate designului modern. Integrarea acestor elemente în mobilierul contemporan este esențială pentru păstrarea și promovarea identității culturale și a valorilor tradiționale în designul de interior.
Cuvinte-cheie: mobilier tradițional, elemente artistice, design de interior, integrare, estetică, identitate

The article explores the beauty of traditional rural furniture, highlighting its simplicity andspecific ornaments. Traditional rural furniture, crafted by skilled artisans, who harmoniously combine functionality with aesthetics, using decorative techniques such as carving, fretwork, sculpture, and painting. The article provides insight into the evolution and impact of artistic elements in furniture, that contribute to the understanding of the cultural richness of these pieces. Additionally, the article reveals the role of artistic elements like geometric, physiomorphic, and biomorphic motifs in traditional furniture that enrich the aesthetics and provide uniqueness to modern design. Integrating these elements into contemporary furniture is essential for preserving and promoting cultural identity and traditional values in interior design.
Keywords: traditional furniture, artistic elements, interior design, integration, aesthetics, identity