STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
IDENTITATE NAȚIONALĂ PRIN CULTURĂ ÎN REVISTA ÎNSEMNĂRI IEȘENE. STUDIU DE CAZ
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.18

Încă de la prima apariție din 1 ianuarie 1936, revista[„Însemnări ieșene” (1936-1940) a reliefat orientarea „unei grupări de intelectuali” care și-a propus să continue tradiția cercurilor literare, culturale și științifice din Moldova, axându-se pe o serie de idei referitoare la „specificul național”, „limba populară”, „unificarea culturală”. Revista a polarizat în jurul ei, timp de aproape cinci ani, intelectualitatea din toată Moldova și a avut un intens program de popularizare a culturii românești prin organizarea unor conferințe itinerante la Iași, Tighina, Chișinău, Soroca și Bălți.
Prin esența sa spirituală românească, numărul din 1 septembrie 1940 al revistei „Însemnări ieșene” dedicat Basarabiei și Bucovinei a rămas remarcabil. Lucrarea de față prezintă importanța acestui număr special al revistei, care tratează o serie de subiecte reprezentative prin titlurile articolelor, cum ar fi: „Basarabia până la 1812”, „Viața românească în Basarabia (1812-1918)”, „Mărturii moldovenești la Nistru”, „Basarabia – provincie istorică rusească?”, „Universitatea din Cernăuți”, „A doua pierdere a Bucovinei și Basarabiei”, „Iar vremuri de bejanie”, „Și totuși, nu deznădăjduim!” și multe altele. Acest număr singular a fost ilustrat cu numeroase imagini din Basarabia și nordul Bucovinei și, de asemenea, cu portrete ale unor personalități culturale născute pe pământul românesc dintre Prut și Nistru, toate acestea având rolul de a argumenta și sublinia identitatea națională a românilor prin cultură.
Cuvinte-cheie: revista „Însemnări ieșene”, identitate națională, cultură, Basarabia, Bucovina, spiritualitate românească

Since its first issue, of January 1, 1936, the „Însemnări ieșene” [„Notes from Jassy”] Magazine (1936-1940) has emphasized the orientation of „a group of intellectuals” that aimed to continue the tradition of the literary, cultural and scientific circles from Moldavia, with a focus on a series of ideas related to „national specificity”, „popular language”, „cultural unification”. For almost five years, the magazine polarized intellectuals from all over Moldavia and had an intense program of dissemination of the Romanian culture through the organization of itinerant conferences in the cities of Jassy, Tighina, Kishinev, Soroca and Balti.
The September 1, 1940 issue of the magazine was dedicated to Bessarabia and Bukovina and was remarkable for its spiritual Romanian essence. The present paper dwells on the importance of this special issue of the magazine, which deals with a number of representative topics announced by the article titles such as: „Basarabia până la 1812” [„Bessarabia until 1812”], „Viața românească în Basarabia (1812-1918”) [„Romanian Life in Bessarabia (1812-1918)”], „Mărturii moldovenești la Nistru” [„Moldavian Testimonies on the Dniester River”], „Basarabia – provincie istorică rusească?” [„Bessarabia–Russian Historical Province?”], „Universitatea din Cernăuți” [„The University of Chernivtsi”], „A doua pierdere a Bucovinei și Basarabiei” [„The Second Loss of Bukovina and Bessarabia”], „Iar vremuri de bejanie”, [„New Times of Turmoil”],„Și totuși, nu deznădăjduim!” [„And Yet, We Do Not Despair!”] and many more. This unique issue was illustrated with numerous images from Bessarabia and Northern Bukovina, as well as with portraits of cultural personalities born in the Romanian land between the Prut and Dniester rivers, all meant to discuss and emphasize the national identity of Romanians through culture.
Keywords: „Însemnări ieșene” [„Notes from Jassy”] Magazine, national identity, culture, Bessarabia, Bukovina, Romanian spirituality