Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
Dimensiunea folclorică în creaţia coralĂ a lui Sigismund Toduţă
ARTICOL

Dimensiunea folclorică în creaţia coralĂ a lui Sigismund Toduţă

THE FOLKLORIC DIMENSION IN THE CHORAL WORKS OF SIGISMUND TODUŢĂ

AUREL Muraru,
asistent universitar, doctor,
Universitatea „Spiru Haret“, Bucureşti, România

Prezentul demers analitic are ca scop principal reliefarea creaţiei corale de provenienţă folclorică semnate de compozitorul clujean, punând sub microscop specificitatea stilului toduţian. Amprenta stilistică a lui Sigismund Toduţă izvorăşte dintr-o viziune componistică complexă ce are drept punct de plecare sintaxa polifonică împrumutată din muzica Renaşterii italiene, scriitură ce se suprapune peste melosul popular românesc de esenţă modală, rezultând o muzică ce reuşeşte să încânte prin paleta largă de nuanţe şi culori, prin supleţea şi prin puritatea pe care o degajă, prin înălţătoarea-i profunzime, sinceritate şi robusteţe.
Cuvinte-cheie: folclor, modalism, polifonie, temă

The present analytical effort mainly aims to point out the choral works of folkloric origin by the composer from Cluj, as it closely analyzes the specificity of Toduta’s style. The particular features of Sigismund Toduta’s style originate in a complex compositional vision, with the polyphonic syntax of the Italian Renaissance as a departing point, a writing style that is merged with the traditional Romanian melody of modal essence. The result is a music, charming through its wide range of nuances and colors, through its elasticity and purity, through its uplifting depth, honesty and force.
Keywords: folklore, modalism, polyphony, theme