Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
VEACESLAV AXIONOV DESPRE ETICĂ, ESTETICĂ, TEHNICA INTERPRETĂRII CA ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI ELABORAT DE KONSTANTIN STANISLAVSKI
ARTICOL

VEACESLAV AXIONOV DESPRE ETICĂ, ESTETICĂ, TEHNICA INTERPRETĂRII CA ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI ELABORAT DE KONSTANTIN STANISLAVSKI

VEACESLAV AXIONOV ABOUT ETHICS, AESTHETICS, TECHNICAL INTERPRETATION AS ELEMENTS OF THE SYSTEM WORKED OUT BY KONSTANTIN STANISLAVSKY

NADEJDA AXIONOVA
doctorandă, lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Principiile artistice şi estetice ale lui Stanislavski au fost implementate în practică de către mulţi dintre discipolii săi, inclusiv de către reputatul regizor Veaceslav Axionov, care le-a aplicat în activitatea sa de creaţie de la mijlocul secolului al XX-lea. În pofida faptului, că actorii în general înţeleg ce trebuie de realizat în scenă, ei se confruntă cu mai multe dificultăţi şi obstacole vizând detaliile procesului de devenire a spectacolului. Regizorul V. Axionov a propus modalităţi originale de valorificare a mesajului operei dramatice în acţiunea scenică.
Cuvintele cheie: principiile artistice, arta actorului, arta dramatică, conceptul şi aşteptare idialistice, regie, şcoala de teatru.

The artistic and aesthetic principles worked out by Stanislavsky were implemented in practice by many of his disciples, including the acclaimed director Vyacheslav Axionov, who applied them in his creative activity in the middle of the twentieth century. Despite the fact that actors generally understand what must be done on stage, they face many difficulties and obstacles regarding the details of the process of making a show. Director V. Axonov proposed original ways of applying the message of the dramatic work in the stage action.
Keywords: artistic principles, art of acting, dramatic art, the concept of ideational, staging, directing, theatrical school.