Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
PSALMII LUI DAVID ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI TEODOR ZGUREANU
ARTICOL

PSALMII LUI DAVID ÎN VIZIUNEA COMPOZITORULUI TEODOR ZGUREANU

PSALMS OF DAVID IN THE VISION OF COMPOSER TEODOR ZGUREANU

EMILIA MORARU,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru si Arte Plastice

Articolul în discuţie expune viziunea compozitorului Teodor Zgureanu asupra Psalmilor lui David, realizată în Oratoriul psalmilor pentru solist Bas, cor pe voci egale şi orchestră de cameră. În demersul său, compozitorul a utilizat mai mulţi psalmi, printre care psalmii 28:1, 2, 7, 8, 9 şi 119:18. În
continuare, sunt menţionaţi cei mai prodigioşi compozitori care s-au inspirat din tematica psalmilor şi sunt reliefate particularităţile stilistice ale fiecărei părţi a Oratoriului.
Cuvinte-cheie: psalmi, oratoriu, lucrare pentru solist Bas, cor pe voci egale şi orchestră de cameră, lucrare corală cu text sacru, sonoritate armonică, compozitor din Republica Moldova.

This article exhibit Theodor Zgureanu‟s vision on the Psalms of David, realized in ”The Oratorio of Psalms” for Bass solo, homogeneous choir and chamber orchestra. In his intent, the composer has used several psalms, including 28:1, 2, 7, 8, 9 and 119:18. Below are listed the most prodigious composers who were inspired by the themes of Psalms and are presented the style of each part of the Oratory.
Keywords: psalms, oratorio, work for Bass solo, homogeneous choir and chamber orchestra, choral work on sacred text, harmonic sonority, composer from the Republic of Moldova.