STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
PRINCIPIILE PEDAGOGICE ALE LUI SERGHEI LUNCHEVICI
ARTICOL

În istoria culturii naționale numele lui Serghei Lunchevici reprezintă o figură de părinte pentru o întreagă generație de violoniști autohtoni, fiind iubit și admirat nu numai pentru arta sa, dar și pentru calitățile sale umane. Puțini admiratori ai talentului său cunosc faptul că pe lângă activitatea sa rodnică în calitate de prim-violonist și dirijor al Orchestrei de muzică populară „Fluieraș”, maestrul a oferit și lecții individuale de vioară.
Prezentul articol relatează despre experiența și cunoștințele căpătate de autoare în timpul orelor de pregătire individuală susținute de Serghei Lunchevici.
Cuvinte-cheie: Serghei Lunchevici, pedagog/profesor, violonist, digitație, trăsături de arcuș, interpret

In the history of our national culture, Serghei Lunchevici is regarded as a parental figure for a whole generation of local violinists. He is loved, appreciated and admired for his art as well as for his human qualities. It is less known, however, that besides his fruitful activity as a violinist and conductor of the Folk Orchestra Fluieraș, the maestro gave individual violin lessons as well. This article shares the experience and knowledge acquired by the author (currently University Lecturer at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts) during her lessons with Serghei Lunchevici.
Keywords: Serghei Lunchevici, educator/teacher, violinist, fingering, bow features, interpreter