STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
APLICAREA VIZIUNII SISTEMICE ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII DESIGNULUI
ARTICOL

Studierea ştiinţifică a designului contemporan – unui fenomen complex, sintetic, multiplu, care se regăseşte integrat în toate domeniile şi aspectele vieţii social-economice, şi care la hotarul secolelor XX-XXI s-a afirmat ca un factor prioritar de progres al civilizaţiei, impune aplicarea unor metodologii de cercetare moderne, aplicate pe larg în investigaţiile teoretice din toate domeniile ştiinţelor reale şi social-umanistice. Baza metodologică a acestor investigaţii este viziunea sistemică – teoria generală a sistemelor.
Cuvinte-cheie: design, progres, civilizaţie, teoria sistemică, metodologie de cercetare, investigaţie

Scientific Study of design – complex phenomenon, integrated into all areas of social and economic life, the main factor for the progress of civilization – requires the application of modern research methodologies used in investigations of contemporary theoretical and real science, and the social-humanities: methodological basis of these investigations is general theory of systems.
Keywords: design, progress, civilization, theory of systems, methodological basis, investigations