STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
CAPRICIUL MOLDOVENESC PENTRU VIOARĂ ȘI PIAN DE V. CIOLAC: ASPECTE MUZICAL-STRUCTURALE ȘI INTERPRETATIVE
ARTICOL

Articolul este dedicat unei creații semnate de cunoscutul compozitor V. Ciolac. Scrisă în 2004, pentru clarinet, a fost transpusă relativ recent pentru vioară și pian, fiind interpretată în premieră de autorul articolului, în vara anului 2019. Analiza muzical-structurală prezentată în articol este îmbinată cu recomandările interpretative, ce vor fi utile atât pentru cercetătorii-muzicologi, în studiile ulterioare, cât și interpreților-violoniști. Autorul dezvoltă ideea de îmbinare, sinteză în abordarea interpretativă a creațiilor inspirate din folclorul românesc, a abilităților și tehnicilor de interpretare academice cu cele specifice artei violonistice populare. Astfel, este scoasă în evidență tratarea conceptuală a folclorului de către compozitor, cât și abordarea interpretativă corespunzătoare, pentru a reda cât mai adecvat paleta de imagini din care s-a inspirat compozitorul.
Cuvinte-cheie: Vladimir Ciolac, Capriciu moldovenesc, tratare conceptuală a folclorului, sinteză interpretativă

The article is dedicated to a work by the renowned composer V. Ciolac, written in 2004 for clarinet, transposed recently for violin and piano and premiered by the author of the article in the summer of the year 2019. The musical-structural analyses, joint with performing recommendations would be useful both for future musicologist researches and for violinists. The author develops the idea of combining, synthesizing, in the interpretative approach of the creations inspired by Romanian folklore, the abilities and techniques of academic interpretation with those specific to the popular violinist art. He highlighted both the conceptual treatment of folklore by the composer and the appropriate performing approach, for conveying correctly the palette of images which inspired the composer.
Keywords: Vladimir Ciolac, Moldovan Capriccio, conceptual treatment of folklore, performing synthesis