STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
МОЛДАВСКО-РУССКИЙ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ДНИ НОВОЙ МУЗЫКИ»
ARTICOL

В данном исследовании представлен анализ молдавско-русского межкультурного диалога в рамках Международного фестиваля «Дни новой музыки» в Республике Молдова в период 1991-2018 гг. Автор исследует динамику молдавско-русских музыкальных диалогов, выявляя специфику и особенности русской новой музыки, представленной в рамках фестиваля почти за три десятилетия.
Ключевые слова: молдавско-русский межкультурный диалог, Международный фестиваль «Дни новой музыки», Ансамбль «MolOt»

Cercetarea în cauză analizează dialogul intercultural moldo-rus în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi” din Republica Moldova în perioada 1991-2018. Autoarea cercetează dinamica dialogurilor muzicale moldo-ruse, punând accent pe specificul și particularitățile muzicii noi din Rusia, prezentată în cadrul festivalului în decurs de aproape trei decenii.
Cuvinte-cheie: dialog intercultural moldo-rus, Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi”, Ansamblul „MolOt”

The present research deals with the Moldovan-Russian intercultural dialogues held within the “New Music Days” International Festival from the Republic of Moldova in the period between 1991 and 2018. The author gives an overview of the dynamics of the Moldovan-Russian musical dialogues, revealing the new music from Russia presented within the Festival for about three decades.
Keywords: Moldovan-Russian intercultural dialogue, New Music Days International Festival, MolOt Ensemble