STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
CHITARA CLASICĂ MODERNĂ ÎN OGLINDA ISTORIOGRAFIEI MUZICALE RUSEȘTI
ARTICOL

Articolul examinează sursele științifice rusești despre chitara clasică modernă semnate de A. Petropavlovski, V. Ganeev, K. Ilghin, D. Krutikov. În lucrarea „Chitara în ansamblul cameral” de A. Petropavlovski sunt scoase în evidență trei etape ale tratării chitarei în cadrul ansamblului instrumental, pe baza cărora autorul articolului completează clasificarea cercetătorului rus, adăugând genul de concert pentru chitară și orchestră. Monografia „Chitara clasică în Rusia: problema statutului academic” semnată de V. Ganeev tratează obstacolele de ordin ideologic care au cauzat lipsa de susținere a instrumentului din partea sistemului de învățământ muzical. În cercetarea „Arta chitarei din Petersburg-Petrograd-Leningrad din prima jumătate a secolului XX”, autor D. Krutikov, sunt studiate influențele muzicienilor europeni și americani asupra formării școlii de interpretare și de predare a chitarei în capitala culturală a Rusiei. Sursele vizate ocupă un loc important în istoriografia rusă, asigurând cercetătorilor chitarei clasice moderne o metodologie avansată.
Cuvinte-cheie: chitara clasică modernă, chitara rusă, A. Petropavlovski, V. Ganeev, K. Ilghin, D. Krutikov

The article is dedicated to Russian scientific sources about the modern classical guitar written by A. Petropavlovsky, V. Ganeev, K. Ilyghin, D. Krutikov. In A. Petropavlovsky’s work “Guitar in the Chamber Ensemble” three stages of the participation of the guitar within the instrumental ensemble are revealed. On this basis, the author of this article completes the classification of the Russian scientist, adding the genre of concerto for guitar and orchestra. V. Ganeev’s work “Classical Guitar in Russia: the Problem of Academic Status” deals with ideological obstacles that caused the lack of support for the instrument from the music education system. In D. Krutikov’s research entitled “The Art of Guitar in Petersburg-Petrograd-Leningrad in the First Half of the 20th Century”, are studied the influences of European and American musicians on the formation of guitar interpretation and teaching school in the Russian cultural capital. The explored sources occupy an important place in Russian historiography, providing the researchers of the modern classical guitar with an advanced methodology.
Keywords: modern classical guitar, Russian guitar, A. Petropavlovsky, V. Ganeev, K. Ilyghin, D. Krutikov.