STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
CREAȚIA POPULARĂ CIULEANDRA ÎN VERSIUNEA INTERPRETATIVĂ JAZZISTICĂ A COMPOZITORULUI ANATOL ȘTEFĂNEȚ
ARTICOL

În centrul atenției autoarei se află сreația populară „Ciuleandra” din repertoriul Mariei Tănase în viziunea liderului formației etnojazz „Trigon”, Anatol Ștefăneț, care reprezintă un exemplu unic în practica jazzistică contemporană din Republica Moldova. Piesa dată demonstrează o fuziune a tradițiilor instrumentale jazzistice și a elementelor teatrului popular. Influența teatrului popular se manifestă pe tot parcursul lucrării, având la bază un dialog recitativ între două din cele șase soliste. A. Ștefăneț transformă materialul muzical original într-o manieră inovatoare, schimbând fondul melodic și metroritmic al piesei. Componența ansamblului instrumental este mai puțin tradițională, îmbinând armonios cvartetul de coarde de origine clasică cu secția de ritm (percuție și pian) de origine jazzistică puțin alterată prin includerea instrumentului din orchestra populară (acordeon) și soprano saxofon în postură de solist.
Cuvinte-cheie: folclor, jazz, Anatol Ștefăneț, Maria Tănase, Ciuleandra, teatru, voce, orchestră

In the center of the author’s attention is the composition „Ciuleandra” from M.Tănase’s repertoire in the performing vision of A. Ștefaneț, leader of „Trigon”, ethno jazz group, which represents a unique example in the contemporary jazz practice of the Republic of Moldova. This piece demonstrates a fusion of instrumental jazz and popular theatre traditions. In „Ciuleandra” the influence of the popular theater is manifested throughout the work based on a recitative dialogue between the two out of the six female soloists. A. Ștefănet transforms the original musical material in an innovative way changing the melodic and metro-rhythmic background of the piece. The instrumental ensemble structure is less traditional: here the string quartet of classical origin is harmoniously combined with the rhythm section of jazz origin (percussion and piano) slightly altered by the inclusion of the instrument from the folk orchestra (accordion) and soprano saxophone as soloist.
Keywords: folklore, jazz, Anatol Ștefăneț, Maria Tănase, Ciuleandra, theater, voice, orchestra.